Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

KNOX LEON AND VIVIENNE MARCHELINE JOLIE PITT ,SHILOH JOLIE PITT

Angelina Jolie and Brad Pitt take their kids to the Marine Park for a day full of fun on Monday (June 27) on the North Coast of Malta.
The 36-year-old actress put on a wetsuit earlier in the day, during which the family swam with dolphins and visited the gift shop to buy some souvenirs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου