Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

LENI KLUM

Heidi Klum and kids Leni, 7, and Henry, 5, took a leisurely stroll down a New York City street on Friday (June 17). The supermodel was dressed casually in jeans and a t-shirt, and all three had on sneakers - looks like they were prepared to do a lot of walking.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου