Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

SERAPHINA AFFLECK

Jennifer Garner had big kisses for her 4-year-old daughter Violet after her soccer game in Brentwood, California today (October 30). So sweet!

Jennifer and her youngest daughter Seraphina, 1 1/2, have been an enthusiastic cheering section for Vi's soccer team this year, always spotted on the sidelines.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου