Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

KNOX LEON AND VIVIENNE MARCHELINE JOLIE PITT

 
 
 
   
Knox and Vivienne Jolie-Pitt go for a walk with their nannies on Sunday (October 24) near their home in Budapest, Hungary.
The 2-year-old twins were on the move, walking with only a little bit of help from their nannies. Vivienne held onto her blankie tightly, while Knox seemed more interested in exploring the outdoors.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου