Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

KNOX LEON AND VIVIENNE MARCHELINE JOLIE PITT

Brad Pitt carries two-year-old twins Knox and Vivienne as they arrive together at Ferihegy International Airport on Thursday (October 7) in Budapest, Hungary.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου