Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

SERAPHINA AFFLECK

Actress Jennifer Garner was a soccer mom again yesterday, watching her oldest daughter Violet, 4, hit the field with her team in Los Angeles, California (October 16). Little sister Seraphina, 1 1/2, was also on hand to cheer them on.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου