Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

SURI CRUISE

Katie Holmes and Suri Cruise met up with a group of friends (Jeanne Yang & her daughters) in Baton Rouge (May 20). They checked out fun animal statues and played in a park during the sunny afternoon.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου