Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts took Sasha, 4, and Kai, 3, for a stroll in New York City on Wednesday (May 9). Along the way she got the boys ice cream. The kids each had different toppings - with Naomi getting a bite out of Kai's cone.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου