Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

LENI KLUM and LOU SAMUEL

 Heidi Klum and her children Leni, 8, Henry, 6, Johan, 5, and Lou, 2, were seen walking together after karate class on Saturday (May 26). The family headed for lunch in Brentwood, Calif.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου