Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

SHILOH JOLIE PITT

Mom-of-six Angelina Jolie was spotted with her daughters Zahara, 7, and Shiloh, nearly 6, while visiting Amsterdam, The Netherlands on Wednesday (March 14). The giggly girls kept their famous mama smiling as they took a boat ride down a canal.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου