Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

SURI CRUISE

Katie Holmes and her daughter Suri arrived at a building in Beverly Hills, CA (February 17). Katie was carrying Suri’s Angelina Ballerina stuffed toy.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου