Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

NAHLA ARIELA AUBRY

Gabriel Aubry laughs with his adorable daughter Nahla as they walk around the Los Angeles Zoo on Sunday (February 19) in Los Angeles.
Their daddy-daughter day consisted of checking out the animals, riding a merry-go-round, trying on fun hats, and looking at exhibits!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου