Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

SURI CRUISE

April 18,2011: These are the first pictures of Suri B-Day party in her home in Beverly Hills, CA. Apparently, no big party, ostentatious with circus and animals, only an intimate celebration with the closest friends . The theme was butterflies and cupcakes, just like Suri likes.

Click here to see what Suri is wearing!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου