Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

LEVI ALVES MCCONAUGHEY

Camila Alves and her 2 1/2-year-old son Levi were spotted heading to the Hollywood Theaters in Malibu, California today to catch an afternoon screening of the new animated flick Rio (April 23).
The model mama planted a smooch on her sweetie as she waited to pay for their tickets. So cute!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου