Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

LENI KLUM

Six-year-old Leni was decked out in her ballet best as she headed to dance class in Los Angeles, California today with her parents Heidi Klum and Seal and her baby sister Lou, 1 (April 2). She looks so grown up!

Click here to see what Leni is wearing!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου