Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

SHILOH AND KNOX LEON JOLIE PITT

Angelina Jolie and her kids — Zahara, 5, and Shiloh, 4, and Knox, 2 — board a private jet on Thursday (December 30) in Springfield, Missouri.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου