Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

SAMUEL KAI SCHREIBER

Looks like this famous family will be spending a sun-soaked Christmas Down Under!
Continuing their stay in Sydney, Australia, Naomi Watts and Liev Schreiber were spotted out and about today with their gorgeous boys Sasha, 3, and Kai, 2 (December 22). After running a few errands the A-listers and their sons headed to Bronte Beach for some fun!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου