Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

LENI KLUM and LOU SAMUEL

Heidi Klum and Martin Kristen spent all weekend together with her children, Lou, 3, Leni, 8, Henry, 7, and Johan, 6.
On Sunday (January 27) – the couple took the kids to Chuck E Cheese’s in North Hollywood, Calif. Earlier in the day Heidi and Martin were also seen taking the girls to their gymnastics class in Culver City.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου