Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

LENI KLUM and LOU SAMUEL

Heidi Klum and Martin Kristen spent all weekend together with her children, Lou, 3, Leni, 8, Henry, 7, and Johan, 6.
On Saturday (January 26) – the group were spotted at a soccer game, going to Jamba Juice,  leaving the restaurant Toscana, and relaxing at the park.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου