Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Liev Schreiber picked up Kai from school in New York City on Friday (September 28). The pair walked hand-in-hand through the wet city streets.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου