Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

LENI KLUM and LOU SAMUEL

Heidi Klum is fiercely fashionable as she and her youngest daughter, Lou, step out to pick up Henry and Leni from karate on Saturday (June 2) in Brentwood, Calif.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου