Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

SERAPHINA AFFLECK

Jennifer Garner's parents took the girls - Violet, 5 next month, and Seraphina, 22 months - to the park in Pacific Palisades today (November 21). Baby Sera had fun on the swing while Violet enjoyed playing in the sandpit.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου